;

งานกิจกรรมนิสิต

"ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต เพื่อทักษะชีวิตการทำงาน"

ข่าวสารเเละกิจกรรม :

ข่าวสารเเละกิจกรรม

KU TCAS ’66 โควตาศิลปวัฒนธรรม

KU TCAS ’66 โควตาศิลปวัฒนธรรม (บางเขน) “โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ” เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-118-0150-9 ต่อ 8600-10 อ่านประกาศฉบับเต็ม 👉 https://www.admission.ku.ac.th/media/announcements/2023/02/07/66-TCAS2-Art_and_Culture_Quota.pdf สมัคร Online ได้ที่

อ่านต่อ >

KU TCAS ’66 โควตาศิลปวัฒนธรรม

KU TCAS ’66 โควตาศิลปวัฒนธรรม (บางเขน) “โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ” เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-118-0150-9 ต่อ 8600-10 อ่านประกาศฉบับเต็ม 👉 https://www.admission.ku.ac.th/media/announcements/2023/02/07/66-TCAS2-Art_and_Culture_Quota.pdf สมัคร Online ได้ที่

อ่านต่อ >

กิจกรรมองค์การนิสิต :

ku says

❗️การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง❗️
👫น้องๆ “KU79” เตรียมจับมือคนข้างๆให้แน่น วางคะแนนสอบลงไว้ก่อน แล้วมามันส์ไปด้วยกันในงาน

อ่านต่อ >

“Freshy Day & Freshy Night 2019”

❗️การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง❗️
👫น้องๆ “KU79” เตรียมจับมือคนข้างๆให้แน่น วางคะแนนสอบลงไว้ก่อน แล้วมามันส์ไปด้วยกันในงาน

อ่านต่อ >

KU says

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ นำโดย อธิการบดี (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม (ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก)

อ่านต่อ >

กิจกรรมองค์การนิสิต

ku says

❗️การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง❗️
👫น้องๆ “KU79” เตรียมจับมือคนข้างๆให้แน่น วางคะแนนสอบลงไว้ก่อน แล้วมามันส์ไปด้วยกันในงาน

อ่านต่อ >

“Freshy Day & Freshy Night 2019”

❗️การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง❗️
👫น้องๆ “KU79” เตรียมจับมือคนข้างๆให้แน่น วางคะแนนสอบลงไว้ก่อน แล้วมามันส์ไปด้วยกันในงาน

อ่านต่อ >

KU says

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ นำโดย อธิการบดี (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม (ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก)

อ่านต่อ >

ช่องทางการประเมินงานกิจกรรมนิสิต

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์