;

งานทุนและสวัสดิการ

ชวนลดกังวลกับปัญหาการเงิน ปรึกษาเรื่องกองทุนต่างๆ และวิชาทหาร

ข่าวประกาศ :

รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัคร!! ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตม.เกษตร บางเขน ทุกคณะ ทุกชั้นปี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566 สมัครได้ที่เว็บ http://admin.sa.ku.ac.th/scholarship รองรับการใช้งานด้วย Microsoft Edge https://www.microsoft.com/en-us/edge/download?form=MA13FJ โปรดอ่านละเอียดให้ครบถ้วนก่อนสมัครด้วยนะคะ สอบถามเพิ่มเติมที่หน่วยทุนการศึกษา ชั้น 3 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก

อ่านต่อ >

ข่าวประกาศ

รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัคร!! ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตม.เกษตร บางเขน ทุกคณะ ทุกชั้นปี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566 สมัครได้ที่เว็บ http://admin.sa.ku.ac.th/scholarship รองรับการใช้งานด้วย Microsoft Edge https://www.microsoft.com/en-us/edge/download?form=MA13FJ โปรดอ่านละเอียดให้ครบถ้วนก่อนสมัครด้วยนะคะ สอบถามเพิ่มเติมที่หน่วยทุนการศึกษา ชั้น 3 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก

อ่านต่อ >

ทุนการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

กองทุนสวัสดิภาพนิสิต และวิชาทหาร : ชั้น 1 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก

ทุนการศึกษา: ชั้น 3 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก

กองทุนเงินกู้ยืมฯ : ชั้น 3 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก

ช่องทางการประเมินงานทุนและสวัสดิการ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์