;

งานหอพักและกายภาพ (KU Dormitory)

"Think of accommodation near the campus, think of us.”

ข่าวสารเเละกิจกรรม :

ประกาศ กองพัฒนานิสิต เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้า ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศ กองพัฒนานิสิต เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้า

อ่านต่อ >

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 2566

ประกาศ กองพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต

อ่านต่อ >

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ กองพัฒนานิสิต เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้า ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศ กองพัฒนานิสิต เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้า ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2567 📋Link : ประกาศ เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้า 📈Link : TOR

อ่านต่อ >

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 2566

ประกาศ กองพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ >

ช่องทางการติดต่อ (Contact Dormitory)

สำนักงาน : งานหอพักและกายภาพ ชั้น 2 กองพัฒนานิสิต อาคาระพีสาคริก (ในวันและเวลาทำการ)
โทร :  02-118-0183

หอพักนิสิตภายใน : เบอร์ติดต่อภายใน 8515-7

หอพักซอยพหลโยธิน 45 :โทร : 02-942-7719

ช่องทางการประเมินงานหอพักและกายภาพ
EVALUATION FORM

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์