;

งานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ

Put the right me on the right ways

ข่าวสารเเละกิจกรรม :

โครงการ KU Pitching & Hackathon

แม่พุดตาน : ทำไมในชีวิตนี้เราจึงต้องไปงาน Hackathon สักครั้งในชีวิต เจ้าคะ ? พ่อริด : ออเจ้าไม่รู้อะไรเสียแล้ว คุณแม่การะเกดเคยสอนไว้ว่า Hackathon มาจากการรวมกันของคำว่า Marathon ที่สื่อถึงความพยายามที่จะทำเรื่องยากและซับซ้อนให้ประสบความสำเร็จในระยะอันสั้น และ Hack ที่สื่อถึงทางลัดหรือวิธีแก้ปัญหา เพราะฉะนั้น เมื่อรวมกัน Hackthon จึงหมายถึง กิจกรรมการระดมสมองของทีมนักแก้ปัญหาและนักพัฒนามากมาย ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อค้นหาและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ

อ่านต่อ >

KU Job Fair & Education 2023

         จำให้แม่น หลังงานเกษตรแฟร์ มาพบกับงาน JOB FAIR กันน๊าาาาาา มหกรรมจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ของ มก. หลังจากที่เราไม่ได้จัด Onsite มาหลายปีเพราะพี่โควิด-19 ตัวร้ายยยยย ขอให้ทุกคน ไม่เฉพาะแต่ชั้นปีสุดท้ายเท่านั้น แต่งานนี้เข้าร่วมได้ทุกชั้นปี เพราะมีทั้งงานประจำ งานพิเศษ ธุรกิจแฟรนไชส์ แนะแนวศึกษาต่อ และของรางวัลแจกมากมาย เตรียมตัวให้พร้อม

อ่านต่อ >

สุขภาพใจกับ Happy Place :

Talk to Care Service

เปิดเทอมนี้ เป็นอย่างไรบ้างน้องๆ 😊
ชีวิตในมหาวิทยาลัยมีทั้งเรื่องเรียนและกิจกรรมมากมายเลยเนอะ
พี่ๆ อยากเห็นน้องๆ นิสิต มก. ทุกคนมีความสุขกันน้าา

อ่านต่อ >

Happy Hour เปิดเทอมใหม่ หัวใจว้าวุ้น

🥰 เปิดเทอมแล้ว จะปรับตัวกับเพื่อน ๆ ยังไงดี
บรรยากาศการเรียน ความรัก เพื่อนใหม่ เพื่อนเก่า
มาเตรียมตัว เตรียมใจ ให้พร้อมก่อนเปิดเทอมกันจ้า

อ่านต่อ >

Happy Hour back to KU

ยินดีต้อนรับ น้อง ๆ นิสิต มก. ทุกคนจ้าา
..Back TO KU..
🥰 เปิดเทอมแล้ว จะปรับตัวกับเพื่อน ๆ ยังไงดี
บรรยากาศการเรียน ความรัก เพื่อนใหม่ เพื่อนเก่า
มาเตรียมตัว เตรียมใจ ให้พร้อมก่อนเปิดเทอมกันจ้า
🥰 ขอเชิญชวนนิสิต มก. ทุกวิทยาเขต เข้าร่วม
กิจกรรมเสวนาออนไลน์สร้างพลังบวก “KU Happy Hours”

อ่านต่อ >

ข่าวสารเเละกิจกรรม

โครงการ KU Pitching & Hackathon

แม่พุดตาน : ทำไมในชีวิตนี้เราจึงต้องไปงาน Hackathon สักครั้งในชีวิต เจ้าคะ ? พ่อริด : ออเจ้าไม่รู้อะไรเสียแล้ว คุณแม่การะเกดเคยสอนไว้ว่า Hackathon มาจากการรวมกันของคำว่า Marathon ที่สื่อถึงความพยายามที่จะทำเรื่องยากและซับซ้อนให้ประสบความสำเร็จในระยะอันสั้น และ Hack ที่สื่อถึงทางลัดหรือวิธีแก้ปัญหา เพราะฉะนั้น เมื่อรวมกัน Hackthon จึงหมายถึง กิจกรรมการระดมสมองของทีมนักแก้ปัญหาและนักพัฒนามากมาย ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อค้นหาและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ

อ่านต่อ >

KU Job Fair & Education 2023

         จำให้แม่น หลังงานเกษตรแฟร์ มาพบกับงาน JOB FAIR กันน๊าาาาาา มหกรรมจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ของ มก. หลังจากที่เราไม่ได้จัด Onsite มาหลายปีเพราะพี่โควิด-19 ตัวร้ายยยยย ขอให้ทุกคน ไม่เฉพาะแต่ชั้นปีสุดท้ายเท่านั้น แต่งานนี้เข้าร่วมได้ทุกชั้นปี เพราะมีทั้งงานประจำ งานพิเศษ ธุรกิจแฟรนไชส์ แนะแนวศึกษาต่อ และของรางวัลแจกมากมาย เตรียมตัวให้พร้อม

อ่านต่อ >

สุขภาพใจกับ Happy Place

Talk to Care Service

เปิดเทอมนี้ เป็นอย่างไรบ้างน้องๆ 😊
ชีวิตในมหาวิทยาลัยมีทั้งเรื่องเรียนและกิจกรรมมากมายเลยเนอะ
พี่ๆ อยากเห็นน้องๆ นิสิต มก. ทุกคนมีความสุขกันน้าา

อ่านต่อ >

Happy Hour เปิดเทอมใหม่ หัวใจว้าวุ้น

🥰 เปิดเทอมแล้ว จะปรับตัวกับเพื่อน ๆ ยังไงดี
บรรยากาศการเรียน ความรัก เพื่อนใหม่ เพื่อนเก่า
มาเตรียมตัว เตรียมใจ ให้พร้อมก่อนเปิดเทอมกันจ้า

อ่านต่อ >

Happy Hour back to KU

ยินดีต้อนรับ น้อง ๆ นิสิต มก. ทุกคนจ้าา
..Back TO KU..
🥰 เปิดเทอมแล้ว จะปรับตัวกับเพื่อน ๆ ยังไงดี
บรรยากาศการเรียน ความรัก เพื่อนใหม่ เพื่อนเก่า
มาเตรียมตัว เตรียมใจ ให้พร้อมก่อนเปิดเทอมกันจ้า
🥰 ขอเชิญชวนนิสิต มก. ทุกวิทยาเขต เข้าร่วม
กิจกรรมเสวนาออนไลน์สร้างพลังบวก “KU Happy Hours”

อ่านต่อ >

เกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ

สำรวจและคัดกรอง : สำรวจความต้องการด้านสุขภาวะ และคัดกรองข้อมูลด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นของนิสิต

บริการให้การปรึกษา: บริการให้การปรึกษาโดยนักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพและนักจิตวิทยา

ประสานงานส่งต่อ/ติดตาม : คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง กลุ่มเพื่อน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งต่อโรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญ

สร้างเครือข่าย : สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จัดกิจกรรม : จัดกิจกรรมให้ข้อมูลด้านสุขภาพจิต

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและนิสิตเก่า

สร้างโอกาสให้นิสิตเก่าได้ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ

ให้บริการนิสิตด้านข้อมูลข่าวสาร การศึกษาต่อ

ช่วยเหลือนิสิตเก่าด้านการเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพและสร้างโอกาสในการทำงาน

เสริมทักษะจำเป็นสำหรับการศึกษาต่อ

หน่วยส่งเสริมอาชีพ

ให้บริการนิสิตด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีทักษะและความพร้อมสู่การทำงาน

พัฒนาและส่งเสริมการทำงานพิเศษ และการประกอบอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

ศึกษาจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
และจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะการประกอบอาชีพแก่นิสิต

เป็นศูนย์กลางข้อมูลงานประจำ งานพิเศษ และฝึกงานของมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยบริการนิสิตพิเศษ

การสร้างความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ การจัดทำแผนการรับบริการเป็นรายบุคคล (ISP) , การให้คำปรึกษาสำหรับนิสิตและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินและคัดกรองเบื้องต้นทางจิตวิทยา

เงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนิสิตที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อเทคโนโลยี
และปรับสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนทางการศึกษา การดำเนินชีวิตและให้นิสิตเข้าถึงการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียม

บริการด้านการเรียน การสอนและการสอบ ได้แก่ วางแผนการเรียน , การลงทะเบียน , การสอนเสริม , การแยกสอบ , ติดตามและประเมินผล และประสานอาจารย์ผู้สอน

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน ได้แก่ ทักษะทางสังคม , ทักษะทางวิชาการ , ทักษะทางอาชีพ และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต

เกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ

สำรวจและคัดกรอง : สำรวจความต้องการด้านสุขภาวะ และคัดกรองข้อมูลด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นของนิสิต

บริการให้การปรึกษา: บริการให้การปรึกษาโดยนักแนะแนว การศึกษาและอาชีพและนักจิตวิทยา

ประสานงานส่งต่อ/ติดตาม : คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง กลุ่มเพื่อน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งต่อโรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญ

สร้างเครือข่าย : สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จัดกิจกรรม : จัดกิจกรรมให้ข้อมูลด้านสุขภาพจิต

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและนิสิตเก่า

สร้างโอกาสให้นิสิตเก่าได้ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ

ให้บริการนิสิตด้านข้อมูลข่าวสาร การศึกษาต่อ

ช่วยเหลือนิสิตเก่าด้านการเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพและสร้างโอกาสในการทำงาน

เสริมทักษะจำเป็นสำหรับการศึกษาต่อ

หน่วยส่งเสริมอาชีพ

ให้บริการนิสิตด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีทักษะและความพร้อมสู่การทำงาน

พัฒนาและส่งเสริมการทำงานพิเศษ และการประกอบอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

ศึกษาจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะการประกอบอาชีพแก่นิสิต

เป็นศูนย์กลางข้อมูลงานประจำ งานพิเศษ และฝึกงานของมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยบริการนิสิตพิเศษ

การสร้างความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ การจัดทำแผนการรับบริการเป็นรายบุคคล (ISP) , การให้คำปรึกษาสำหรับนิสิตและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินและคัดกรองเบื้องต้นทางจิตวิทยา

เงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนิสิตที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อเทคโนโลยีและปรับสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนทางการศึกษา การดำเนินชีวิตและให้นิสิตเข้าถึงการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียม

บริการด้านการเรียน การสอนและการสอบ ได้แก่ วางแผนการเรียน , การลงทะเบียน , การสอนเสริม , การแยกสอบ , ติดตามและประเมินผล และประสานอาจารย์ผู้สอน

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน ได้แก่ ทักษะทางสังคม , ทักษะทางวิชาการ , ทักษะทางอาชีพ และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต

ช่องทางการติดต่อ

Happy Place Center : ศูนย์เรียนรวม 1 (ศร.1) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
KU Happy Place Center : Facebook KUHappyPlaceCenter

งานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ : ชั้น 3 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ : Facebook saku.oku

หน่วยส่งเสริมอาชีพ : Facebook JobsaKU

ช่องทางการประเมินงานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์