;

ช่องทางติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อเรา

กองพัฒนานิสิต

(บางเขน)

ที่อยู่  : กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-118-0150-9
โทรสาร : 02-118-0169
อีเมล : saku@ku.th

กองบริหารกิจการนิสิต

(วิทยาเขตกำพงแสน)

ที่อยู่  : กองบริหารกิจการนิสิต สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-351882, 034-351883, 096-809-6932

งานกิจการนิสิต

(วิทยาเขตศรีราชา)

ที่อยู่  : งานกิจการนิสิต อาคาร 25 ศูนย์กิจกรรม เลขที่ 199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 065-716-2628

งานกิจการนิสิต

(วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)

ที่อยู่  : งานกิจการนิสิต เลขที่ 59 หมู่ 1 ถ.วปรอ 366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 081-380-2402

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์