;

งานบริหารและธุรการ

ชวนมาปรึกษาเรื่องประสานงานเอกสารและบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Scan 0001 ประกาศธุรการ พัสดุ

อ่านต่อ >

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Scan 0001 ประกาศธุรการ พัสดุ

อ่านต่อ >

ข่าวรับสมัครงาน :

ช่องทางการติดต่อ

งานบริหารและธุรการ ชั้น 4 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก
โทร : 02-118-0150-9 เบอร์ภายใน 8570-5
แฟกซ์ : 02-118-0169
อีเมล์ : saku@ku.th

ช่องทางการประเมินงานบริหารและธุรการ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์