;

งานบริหารและธุรการ

ชวนมาปรึกษาเรื่องประสานงานเอกสารและบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

การมอบโล่รางวัลประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร โครงการ KU SDGs 2022

ผลการตัดสิน การประกวดผลงานด้านความยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ในรูปแบบโครงงานและนวัตกรรมด้านความยั่งยืนของนิสิต รวมถึงผลงานรูปแบบบทความและโปสเตอร์ของคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้ดำเนินการนำเสนอ เมื่อวันที่ 17 – 18 และ 25 – 26 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์ นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานเป็นที่เรียบร้อย โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ ดังนี้ (ลิงก์

อ่านต่อ >

SAKU News ฉบับที่ 8/65

ขอเชิญชวนนิสิต (ระดับปริญญาตรี) คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมส่งผลงานโครงงานด้านความยั่งยืน (SDGs) ในหัวข้อ Happy & Low-Carbon KU ประจำปี 2565 ชิงโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัลรวม 94,000 บาท โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. Happy University @KU

อ่านต่อ >

การมอบโล่รางวัลประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร โครงการ KU SDGs 2022

ผลการตัดสิน การประกวดผลงานด้านความยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ในรูปแบบโครงงานและนวัตกรรมด้านความยั่งยืนของนิสิต รวมถึงผลงานรูปแบบบทความและโปสเตอร์ของคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้ดำเนินการนำเสนอ เมื่อวันที่ 17 – 18 และ 25 – 26 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์ นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานเป็นที่เรียบร้อย โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ ดังนี้ (ลิงก์

อ่านต่อ >

SAKU News ฉบับที่ 8/65

ขอเชิญชวนนิสิต (ระดับปริญญาตรี) คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมส่งผลงานโครงงานด้านความยั่งยืน (SDGs) ในหัวข้อ Happy & Low-Carbon KU ประจำปี 2565 ชิงโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัลรวม 94,000 บาท โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. Happy University @KU

อ่านต่อ >

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Scan 0001 ประกาศธุรการ พัสดุ

อ่านต่อ >

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Scan 0001 ประกาศธุรการ พัสดุ

อ่านต่อ >

ข่าวรับสมัครงาน :

ช่องทางการติดต่อ

งานบริหารและธุรการ ชั้น 4 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก
โทร : 02-118-0150-9 เบอร์ภายใน 8570-5
แฟกซ์ : 02-118-0169
อีเมล์ : saku@ku.th

ช่องทางการประเมินงานบริหารและธุรการ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์