งานธุรการ

ชวนมาปรึกษาเรื่องประสานงานเอกสารและบุคคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :

ข่าวรับสมัครงาน :

ดาวน์โหลด

ช่องทางการติดต่อ

ชั้น 4 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน, แขวงลาดพร้าว, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร, 10900
โทร : 02-118-0150-9
แฟกซ์ : 02-118-0169
โทร : psddpt@ku.ac.th

ช่องทางการประเมินงานธุรการ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์