สรุปการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายในสังคม Inclusive Society”
|

สรุปการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายในสังคม Inclusive Society”

สรุปการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายในสังคม Inclusive Society”

สรุปการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “Coordination for KU Disability Support Services”
|

สรุปการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “Coordination for KU Disability Support Services”

KU HAPPY FAIR REALBEAUTY

“Freshy Day & Freshy Night 2019”
|

“Freshy Day & Freshy Night 2019”

❗️การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง❗️
👫น้องๆ “KU79” เตรียมจับมือคนข้างๆให้แน่น วางคะแนนสอบลงไว้ก่อน แล้วมามันส์ไปด้วยกันในงาน

KU says
|

KU says

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ นำโดย อธิการบดี (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม (ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก)

ผู้นำนิสิตพบผู้บริหาร
|

ผู้นำนิสิตพบผู้บริหาร

ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาก องค์การนิสิต ได้แก่ องค์การบริหาร องค์การนิสิต และ สภาผู้แทนนิสิต เข้าร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2565