รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2
|

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
|

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

กองกิจการนิสิต ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน
|

กองกิจการนิสิต ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน

ข่าว 1 งานตรวจ ATK บัณฑิตย์
|

ข่าว 1 งานตรวจ ATK บัณฑิตย์

งานรับปริญญาปีนี้มีการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวดโดยบัณฑิตย์ทุกคนต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี ATK ก่อนเข้าหอประชุม การตรวจหาเชื้อให้กับคนหลักพันต่อวัน นับว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่ตลอด 8 วันที่ผ่านมาทั้งวันซ้อมใหญ่และวันรับจริงก็สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของทีมบุคคลากรทางการแพทย์และนิสิต ‘KU อาสา’ ซึ่งเป็นนิสิตปัจจุบันจากหลากหลายคณะและจากทุกชั้นปีที่มาช่วยงานกันด้วยใจ อย่างขะมักเขม้น ช่วยให้งานรับปริญญาของพี่ๆ บัณฑิตย์ในปีนี้สำเร็จลุล่วงอย่างสวยงาม วันที่ 21-25 มีนาคม 2565 ณ หน้าอาคาร รพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการนิสิตหอในร่วมใจอาสาพัฒนาหอพัก

โครงการนิสิตหอในร่วมใจอาสาพัฒนาหอพัก

งานหอพัก กองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการจัดโครงการนิสิตหอในร่วมใจอาสาพัฒนาหอพัก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากนิสิตหอในและนิสิตทั่วไปที่สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ KU Dorm Urban Farming (สวนเกษตรเด็กหอ)

โครงการ KU Dorm Urban Farming (สวนเกษตรเด็กหอ)

เกษตร ME DEE” โครงการ KU Dorm Urban Farming (สวนเกษตร…เด็กหอ)เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 งานหอพักได้จัดกิจกรรม สวนเกษตรเด็กหอ การเรียนรู้วิถีเกษตร (ฉบับเด็กหอ) ณ บริเวณข้างตึกพักชายที่ 13 ซึ่งได้หยิบยกความเป็นเกษตรศาสตร์ มาถ่ายทอดผ่านทางการทำการเกษตร