KU says

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น.

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ นำโดย อธิการบดี (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม (ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก)  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร (ผศ.รัชด ชมภูนิช)  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล (ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร)  และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร (ผศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์)  เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยจากนิสิตโดยตรงในโครงการ “KU Says”  ซี่งจัดขึ้นโดย “สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนิสิตในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาความก้าวหน้า และทันสมัย ตอบโจทย์การดำเนินชีวิตและการเรียนการสอนภายในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสวัสดิการต่างๆของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#KUSays #ผู้นำนิสิตมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ #สภาผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Talk to Care Service

เปิดเทอมนี้ เป็นอย่างไรบ้างน้องๆ 😊
ชีวิตในมหาวิทยาลัยมีทั้งเรื่องเรียนและกิจกรรมมากมายเลยเนอะ
พี่ๆ อยากเห็นน้องๆ นิสิต มก. ทุกคนมีความสุขกันน้าา

อ่านต่อ >

Happy Hour เปิดเทอมใหม่ หัวใจว้าวุ้น

🥰 เปิดเทอมแล้ว จะปรับตัวกับเพื่อน ๆ ยังไงดี
บรรยากาศการเรียน ความรัก เพื่อนใหม่ เพื่อนเก่า
มาเตรียมตัว เตรียมใจ ให้พร้อมก่อนเปิดเทอมกันจ้า

อ่านต่อ >

Happy Hour back to KU

ยินดีต้อนรับ น้อง ๆ นิสิต มก. ทุกคนจ้าา
..Back TO KU..
🥰 เปิดเทอมแล้ว จะปรับตัวกับเพื่อน ๆ ยังไงดี
บรรยากาศการเรียน ความรัก เพื่อนใหม่ เพื่อนเก่า
มาเตรียมตัว เตรียมใจ ให้พร้อมก่อนเปิดเทอมกันจ้า
🥰 ขอเชิญชวนนิสิต มก. ทุกวิทยาเขต เข้าร่วม
กิจกรรมเสวนาออนไลน์สร้างพลังบวก “KU Happy Hours”

อ่านต่อ >

Talk to Care Service

เปิดเทอมนี้ เป็นอย่างไรบ้างน้องๆ 😊
ชีวิตในมหาวิทยาลัยมีทั้งเรื่องเรียนและกิจกรรมมากมายเลยเนอะ
พี่ๆ อยากเห็นน้องๆ นิสิต มก. ทุกคนมีความสุขกันน้าา

อ่านต่อ >

Happy Hour เปิดเทอมใหม่ หัวใจว้าวุ้น

🥰 เปิดเทอมแล้ว จะปรับตัวกับเพื่อน ๆ ยังไงดี
บรรยากาศการเรียน ความรัก เพื่อนใหม่ เพื่อนเก่า
มาเตรียมตัว เตรียมใจ ให้พร้อมก่อนเปิดเทอมกันจ้า

อ่านต่อ >

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์