;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมนิสิตชั้นปีที่ 1

งานกิจกรรมนิสิต กองพัฒนานิสิต จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เรียนรู้ทักษะของการเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 วัน 2 คืน ณ เรือนไม้ชายคลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

วันที่

21 - 23 พ.ย. 2022
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์