;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการอบรมทักษะการดำเนินงานองค์การบริหารองค์การนิสิต (อบ.ก)

โครงการอบรมทักษะการดำเนินงานองค์การบริหารองค์การนิสิต
จัดโดย องค์การบริหาร องค์การนิสิต
🎯

🎯กิจกรรมด้าน : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร

ติดตามกิจกรรมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/kusab.bk

วันที่

02 - 04 ก.พ. 2024
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์