;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการฝึกความเชื่อมั่นสร้างสรรค์คำพูด (ชมรมส่งเสริมศิลปะการพูด)

ชมรมส่งเสริมศิลปะการพูด จะจัดโครงการฝึกความเชื่อมั่น สร้างสรรค์คำพูด
ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์

🎯

🎯

กิจกรรมด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 12 ชั่วโมง

ติดตามกิจกรรมชมรมส่งเสริมศิลปะการพูด ได้ที่ https://www.facebook.com/speakerku/

#SDKU#กองพัฒนานิสิต#นิสิตเกษตร 

วันที่

13 มี.ค. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์