;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการค่ายการแสดงสานสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม(ชมรมโขนละคอน)

โครงการค่ายการแสดงสานสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม
จัดโดย ชมรมโขนละคอน

🎯

🎯กิจกรรมด้าน : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร

ติดตามกิจกรรม ชมรมโขนละคอน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100052802502952

วันที่

01 มี.ค. 2024
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์