;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 4 ชั้นปี (ลูกไพรเกมส์ครั้งที่ 14) (สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์)

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 4 ชั้นปี (ลูกไพรเกมส์ครั้งที่ 14)
จัดโดย สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์

🎯

🎯

กิจกรรมด้าน : สุขภาพ

ติดตามกิจกรรม สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/forestryclubKU/?locale=th_TH

วันที่

03 มี.ค. 2024
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์