;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” โดยชมรมดนตรีไทย

งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน”
โดยชมรมดนตรีไทย
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 29 ธันวาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
กิจกรรมที่ดำเนินการ
1.ฝึกซ้อมดนตรีร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
2.แสดงดนตรีในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45
รหัสกิจกรรม : 164042010005
ประเภทกิจกรรม : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร
ช่องทางติดต่อชมรมดนตรีไทย : https://www.facebook.com/profile.php?id=100052802502952

วันที่

24 - 29 ธ.ค. 2022
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์