;

คำสั่ง ประกาศ งานวินัยเเละพัฒนาศักยภาพนิสิต

ส่วนที่ 44 คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานวินัยและสอบสวนนิสิต

ประกาศที่
ชื่อประกาศ
ชื่อไฟล์ download (คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด)
1
แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตในการเข้าสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตในการเข้าสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.pdf
2
ระดับโทษทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ
ระดับโทษทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ.pdf
3
แนวปฏิบัติสำหรับกรรการคุมห้องสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แนวปฏิบัติสำหรับกรรการคุมห้องสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.pdf
4
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย กรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย กรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ.pdf
5
ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิต
590606_ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิต
6
ข้อบังคับการศึกษาปริญญาตรี
590606_ข้อบังคับการศึกษาปริญญาตรี

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์