;

หอพักซอยพหลโยธิน 45

หอพักซอยพหลโยธิน 45 (Soi Phahonyothin 45 Dormitory)

หอพักซอยพหลโยธิน 45 ได้จัดสรรหอพักไว้ให้บริการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัย และมีความต้องการที่พักอาศัยที่เดินทางสะดวก ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย โดยหอพักซอยพหลโยธิน 45 มีอาคารหอพักรวมทั้งสิ้น 7 อาคาร รองรับนิสิตได้จำนวนทั้งสิ้น 2,832 คน แบ่งเป็นหอพักสำหรับนิสิตหญิง ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 อาคาร หอพักสำหรับนิสิตชาย ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 อาคาร และหอพักนานาชาติ สำหรับนิสิตต่างชาติ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัย จำนวน 1 อาคาร ใช้เวลาเดินทางจากหอพักไปยังมหาวิทยาลัยประมาณ 15 – 20 นาที โดยรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น พื้นที่ตั้งของหอพักซอยพหลโยธิน 45 ยังอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ากรมป่าไม้เพียง 500 ร้อย ซึ่งนิสิตและผู้พักอาศัยสามารถเดินเท้าไปยังสถานีรถไฟฟ้ากรมปาไม้ได้ โดยใช้เวลาประมาณ 5 – 10 นาที ในส่วนของรายละเอียดต่างๆ ของอาคารหอพักทั้ง 7 อาคารมี ดังนี้

หอพักสำหรับ “นิสิตหญิง” ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 อาคาร รองรับนิสิตได้จำนวน 2,140 คน ได้แก่

อาคารหอพักพุทธชาดอาคารหอพักหลังที่ 1

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ชั้น มีลิฟต์โดยสารประกอบด้วยห้องพักสำหรับนิสิต จำนวน 123 ห้อง รองรับนิสิตได้ 492 คน

อาคารหอพักขจีนุชอาคารหอพักหลังที่ 2

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 12 ชั้น มีลิฟต์โดยสาร ประกอบด้วยห้องพักสำหรับนิสิต จำนวน 106 ห้อง รองรับนิสิตได้ 424 คน

อาคารหอพักลีลาวดีอาคารหอพักหลังที่ 3

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8 ชั้น มีลิฟต์โดยสาร ประกอบด้วยห้องพักสำหรับนิสิต จำนวน 102 ห้อง รองรับนิสิตได้ 408 คน

อาคารหอพักเฟื่องฟ้าอาคารหอพักหลังที่ 4

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8 ชั้น มีลิฟต์โดยสารประกอบด้วยห้องพักสำหรับนิสิต จำนวน 102 ห้อง รองรับนิสิตได้ 408 คน

อาคารหอพักสุพรรณิการ์อาคารหอพักหลังที่ 5

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8 ชั้น มีลิฟต์โดยสารประกอบด้วยห้องพักสำหรับนิสิต จำนวน 102 ห้อง รองรับนิสิตได้ 408 คน

หอพัก “นานาชาติ สำหรับนิสิตต่างชาติ” นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัย จำนวน 1 อาคาร รองรับผู้เข้าพักได้จำนวน 284 คน

อาคารหอพักกฤษณา (หอพักนานาชาติ)อาคารหอพักหลังที่ 7

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ชั้น มีลิฟต์โดยสาร ประกอบด้วยห้องพักสำหรับนิสิต จำนวน 142 ห้อง รองรับนิสิตได้ 284 คน

หอพักสำหรับ “นิสิตหญิง”

หอพักสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ชายและหญิง) อาคารหลังที่ 1 – 6 นิสิตพักอาศัยห้องละ 4 โดยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักประกอบด้วย เตียงเดี่ยวและที่นอนขนาด 3.5 ฟุต ตู้เสื้อผ้า โต๊ะและเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ และห้องน้ำภายในห้องพัก ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางประกอบด้วย สัญญาณอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ ห้องอ่านหนังสือ ตู้น้ำดื่ม ร้านเครื่องซักผ้า โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมห้องละ 2,300 บาท/คน/เดือน และค่าสาธารณูปโภคประกอบด้วยค่าไฟฟ้า หน่วยละ 5 บาท ค่าประปา หน่วยละ 16 บาท ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับการใช้งานของนิสิต ระยะเวลาในการพักอาศัยอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักคอยดูแลช่วยเหลือและให้คำปรึกษา

หอพักนานาชาติ สำหรับนิสิตต่างชาติ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัย อาคารหลังที่ 7 สามรถพักอาศัยได้ห้องละ 1 – 2 คน สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักประกอบด้วย เตียงเดี่ยวและที่นอนขนาด 3.5 ฟุต ตู้เสื้อผ้า โต๊ะและเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น และห้องน้ำภายในห้องพัก ในส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางประกอบด้วย สัญญาณอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ ห้องอ่านหนังสือ ห้องครัวรวม ตู้น้ำดื่ม ร้านเครื่องซักผ้ารวมถึงพื้นที่ส่วนกลางสำหรับออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ อยู่บริเวณชั้น 1 โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมห้องละ 6,000 บาท/ห้อง/เดือน และค่าสาธารณูปโภคประกอบด้วยค่าไฟฟ้า หน่วยละ 5 บาท ค่าประปา หน่วยละ 16 บาท ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้เข้าพัก นอกจากนั้น หอพักนานาชาติยังมีให้บริการห้องพักรายวันสำหรับนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีธุระต้องติดต่อมหาวิทยาลัยและมีที่พักอาศัยอยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

1. ห้องพักรายวันสำหรับนิสิต

อัตราค่าห้องพัก ห้องละ 600 บาท/วัน สามารถพักได้ 1 – 2 คน
อัตราค่าห้องพัก ห้องละ 900 บาท/วัน สามารถพักได้ 3 คน
อัตราค่าห้องพัก ห้องละ 1,200 บาท/วัน สามารถพักได้ 4 คน

2. ห้องพักรายวันสำหรับตบุคลากร

อัตราค่าห้องพัก ห้องละ 800 บาท/วัน สามารถพักได้ 1 – 2 คน
อัตราค่าห้องพัก ห้องละ 1,200 บาท/วัน สามารถพักได้ 3 คน
อัตราค่าห้องพัก ห้องละ 1,600 บาท/วัน สามารถพักได้ 4 คน

 

นอกจากนั้น หอพักซอยพหลโยธิน 45 ยังมีบริการโครงการห้องพยาบาล ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำการให้การรักษา ปฐมพยาบาล หรือจ่ายยาเบื้องต้นแก่นิสิตทุกวัน ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.00 น. ที่บริเวณชั้น 1 อาคารหอพักกฤษณา

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์