;

ประกาศ กองพัฒนานิสิต เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้า ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2567

📋Link : ประกาศ เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้า

📈Link : TOR