;

Tag: tcas66

KU กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KU TCAS ’66 โควตาศิลปวัฒนธรรม

KU TCAS ’66 โควตาศิลปวัฒนธรรม (บางเขน) “โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ” เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-118-0150-9 ต่อ 8600-10 อ่านประกาศฉบับเต็ม 👉 https://www.admission.ku.ac.th/media/announcements/2023/02/07/66-TCAS2-Art_and_Culture_Quota.pdf สมัคร Online ได้ที่ 👉https://admission.ku.ac.th/kuadm/   #KUTCAS66 #KUQUOTA66 #โควตาศิลปวัฒนธรรมมก.

อ่านต่อ >

KU TCAS ’66 โควตาศิลปวัฒนธรรม

KU TCAS ’66 โควตาศิลปวัฒนธรรม (บางเขน) “โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ” เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-118-0150-9 ต่อ 8600-10 อ่านประกาศฉบับเต็ม 👉 https://www.admission.ku.ac.th/media/announcements/2023/02/07/66-TCAS2-Art_and_Culture_Quota.pdf สมัคร Online ได้ที่ 👉https://admission.ku.ac.th/kuadm/   #KUTCAS66 #KUQUOTA66 #โควตาศิลปวัฒนธรรมมก.

อ่านต่อ >

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์