;

Tag: KUPhotographer

KU กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KUPhotographer รับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานถ่ายภาพ

โครงการ KU Photographer การสมัครเข้าร่วมโครงการ KU Photographer เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มกราคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-118-0150-9 ต่อ 8548 สมัคร 👉 https://forms.gle/tkWMHw8C2G3QDufD7 📸 คุณสมบัติ กติกา และเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ 📸 1. ผู้สมัคร เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และมีอุปกรณ์ในการถ่ายภาพเป็นของตนเอง เช่น กล้อง DSLR หรือ Smartphone 2. ส่งภาพผลงานเป็นไฟล์ภาพ JPEG ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080p หรือ 1920×1080 พิกเซล จำนวน 5 ภาพ โดยต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น และเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless,

อ่านต่อ >

อบรมการถ่ายภาพ KUPhotographer

  ❗❗ รับสมัคร ❗❗ นิสิตที่สนใจอยากอัพสกิลการถ่ายภาพ 📸 เข้าอบรมการถ่ายภาพในรูปแบบบรรยายและปฏิบัติจริง จากช่างภาพมืออาชีพ 🗓 วันอาทิตย์ ที่ 29 ม.ค. 2566 ⏰เวลา 09:00 – 16:00 น. 📌ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก กองพัฒนานิสิต สมัคร 👉 https://forms.gle/17Hjn8Ap7mDujVy77 📥รับชั่วโมงกิจกรรม การคิดและการเรียนรู้ 1 กิจกรรม   #CSDSDKU #KUPhotographer

อ่านต่อ >

[รับสมัครนิสิต] เข้าร่วม “อบรมการถ่ายภาพ”

  ❗❗ รับสมัคร ❗❗ นิสิตที่สนใจอยากอัพสกิลการถ่ายภาพ 📸 เข้าอบรมการถ่ายภาพในรูปแบบบรรยายและปฏิบัติจริง จากช่างภาพมืออาชีพ 🗓 วันอาทิตย์ ที่ 29 ม.ค. 2566 ⏰เวลา 09:00 – 16:00 น. 📌ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก กองพัฒนานิสิต สมัคร 👉 https://forms.gle/17Hjn8Ap7mDujVy77 📥รับชั่วโมงกิจกรรม การคิดและการเรียนรู้ 1 กิจกรรม   #CSDSDKU #KUPhotographer

อ่านต่อ >

KUPhotographer รับสมัครนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานถ่ายภาพ

โครงการ KU Photographer การสมัครเข้าร่วมโครงการ KU Photographer เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มกราคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-118-0150-9 ต่อ 8548 สมัคร 👉 https://forms.gle/tkWMHw8C2G3QDufD7 📸 คุณสมบัติ กติกา และเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ 📸 1. ผู้สมัคร เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และมีอุปกรณ์ในการถ่ายภาพเป็นของตนเอง เช่น กล้อง DSLR หรือ Smartphone 2. ส่งภาพผลงานเป็นไฟล์ภาพ JPEG ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080p หรือ 1920×1080 พิกเซล จำนวน 5 ภาพ โดยต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น และเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless,

อ่านต่อ >

อบรมการถ่ายภาพ KUPhotographer

  ❗❗ รับสมัคร ❗❗ นิสิตที่สนใจอยากอัพสกิลการถ่ายภาพ 📸 เข้าอบรมการถ่ายภาพในรูปแบบบรรยายและปฏิบัติจริง จากช่างภาพมืออาชีพ 🗓 วันอาทิตย์ ที่ 29 ม.ค. 2566 ⏰เวลา 09:00 – 16:00 น. 📌ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก กองพัฒนานิสิต สมัคร 👉 https://forms.gle/17Hjn8Ap7mDujVy77 📥รับชั่วโมงกิจกรรม การคิดและการเรียนรู้ 1 กิจกรรม   #CSDSDKU #KUPhotographer

อ่านต่อ >

[รับสมัครนิสิต] เข้าร่วม “อบรมการถ่ายภาพ”

  ❗❗ รับสมัคร ❗❗ นิสิตที่สนใจอยากอัพสกิลการถ่ายภาพ 📸 เข้าอบรมการถ่ายภาพในรูปแบบบรรยายและปฏิบัติจริง จากช่างภาพมืออาชีพ 🗓 วันอาทิตย์ ที่ 29 ม.ค. 2566 ⏰เวลา 09:00 – 16:00 น. 📌ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก กองพัฒนานิสิต สมัคร 👉 https://forms.gle/17Hjn8Ap7mDujVy77 📥รับชั่วโมงกิจกรรม การคิดและการเรียนรู้ 1 กิจกรรม   #CSDSDKU #KUPhotographer

อ่านต่อ >

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์