;

Tag: Audition

KU กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[ประกาศรายชื่อ] นิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (ไต้หวัน)

═══ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ═══ โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ตรวจสอบรายชื่อและอ่านรายละเอียดการออดิชั่น Click : https://drive.google.com/drive/folders/1ifFovTHM-VT6PAsd5PlUrrrkzFkAbjG5?usp=share_link 📍 สถานที่ออดิชั่น : ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 💬 เวลา 09:00 น. #CSDSDKU #แลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม66

อ่านต่อ >

[รับสมัคร] นิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม (ไต้หวัน)

───❖โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม❖─── รับสมัครนิสิตเพื่อเดินทางไปแสดงแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยใน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ══ ในช่วงเดือน เมษายน 2566 ══ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักทั้งหมด เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนนิสิตที่เดินทาง ดังนั้น 1 คนอาจได้แสดงมากกว่า 1 โชว์ ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน ── เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 มีนาคม 2566 ── ( ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ) Link รับสมัคร : https://forms.gle/xkujqDP5pAacJYWD6 สถานที่ออดิชั่น : ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ═══ รอบคัดเลือก ═══ วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 (ตั้งแต่เวลา 09:00

อ่านต่อ >

[Audition] โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม (รอบสุดท้าย)

───❖โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม❖─── รับสมัครนิสิตเพื่อเดินทางไปแสดงแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยใน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ══ ในช่วงเดือน เมษายน 2566 ══ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักทั้งหมด เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนนิสิตที่เดินทาง ดังนั้น 1 คนอาจได้แสดงมากกว่า 1 โชว์ ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน ── เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 มีนาคม 2566 ── ( ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ) Link รับสมัคร : https://forms.gle/xkujqDP5pAacJYWD6 สถานที่ออดิชั่น : ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ═══ รอบคัดเลือก ═══ วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 (ตั้งแต่เวลา 09:00

อ่านต่อ >

[Audition] โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม (รอบคัดเลือก)

───❖โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม❖─── รับสมัครนิสิตเพื่อเดินทางไปแสดงแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยใน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ══ ในช่วงเดือน เมษายน 2566 ══ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักทั้งหมด เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนนิสิตที่เดินทาง ดังนั้น 1 คนอาจได้แสดงมากกว่า 1 โชว์ ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน ── เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 มีนาคม 2566 ── ( ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ) Link รับสมัคร : https://forms.gle/xkujqDP5pAacJYWD6 สถานที่ออดิชั่น : ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ═══ รอบคัดเลือก ═══ วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 (ตั้งแต่เวลา 09:00

อ่านต่อ >

[ประกาศรายชื่อ] นิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (ไต้หวัน)

═══ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ═══ โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ตรวจสอบรายชื่อและอ่านรายละเอียดการออดิชั่น Click : https://drive.google.com/drive/folders/1ifFovTHM-VT6PAsd5PlUrrrkzFkAbjG5?usp=share_link 📍 สถานที่ออดิชั่น : ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 💬 เวลา 09:00 น. #CSDSDKU #แลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม66

อ่านต่อ >

[รับสมัคร] นิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม (ไต้หวัน)

───❖โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม❖─── รับสมัครนิสิตเพื่อเดินทางไปแสดงแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยใน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ══ ในช่วงเดือน เมษายน 2566 ══ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักทั้งหมด เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนนิสิตที่เดินทาง ดังนั้น 1 คนอาจได้แสดงมากกว่า 1 โชว์ ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน ── เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 มีนาคม 2566 ── ( ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ) Link รับสมัคร : https://forms.gle/xkujqDP5pAacJYWD6 สถานที่ออดิชั่น : ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ═══ รอบคัดเลือก ═══ วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 (ตั้งแต่เวลา 09:00

อ่านต่อ >

[Audition] โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม (รอบสุดท้าย)

───❖โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม❖─── รับสมัครนิสิตเพื่อเดินทางไปแสดงแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยใน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ══ ในช่วงเดือน เมษายน 2566 ══ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักทั้งหมด เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนนิสิตที่เดินทาง ดังนั้น 1 คนอาจได้แสดงมากกว่า 1 โชว์ ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน ── เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 มีนาคม 2566 ── ( ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ) Link รับสมัคร : https://forms.gle/xkujqDP5pAacJYWD6 สถานที่ออดิชั่น : ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ═══ รอบคัดเลือก ═══ วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 (ตั้งแต่เวลา 09:00

อ่านต่อ >

[Audition] โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม (รอบคัดเลือก)

───❖โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม❖─── รับสมัครนิสิตเพื่อเดินทางไปแสดงแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยใน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ══ ในช่วงเดือน เมษายน 2566 ══ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักทั้งหมด เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนนิสิตที่เดินทาง ดังนั้น 1 คนอาจได้แสดงมากกว่า 1 โชว์ ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน ── เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 มีนาคม 2566 ── ( ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ) Link รับสมัคร : https://forms.gle/xkujqDP5pAacJYWD6 สถานที่ออดิชั่น : ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ═══ รอบคัดเลือก ═══ วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 (ตั้งแต่เวลา 09:00

อ่านต่อ >

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์