;

Tag: เกษตรสำนึกดี

KU กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[เกษตรสำนึกดี] รับสมัครกลุ่มนิสิตจัดทำโครงการ “ ส่งเสริมวินัยนิสิต ”

  📢 เกษตรสำนึกดี EP.1 รับสมัคร ❗ กลุ่มนิสิตจัดทำโครงการ “ ส่งเสริมวินัยนิสิต ” ▶ จำนวนสมาชิกกลุ่มอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป ▶ นิสิตที่ร่วมโครงการจะได้รับ ” ชั่วโมงกิจกรม และ E-Certificate “ ▶ รูปแบบชั่วโมงกิจกรรมที่จะได้รับ ขึ้นอยู่กับรูปแบบโครงการที่นำเสนอมา ▶ จำนวนชั่วโมงกิจกรรม ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่นิสิตกำหนดมา ▶ งบประมาณจัดสรรให้ ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 กิจกรรม 🗓 กรอกแบบฟอร์มรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566 👈 สแกน QRcode หรือ Link : https://forms.gle/wgrXdE5hGPYDgWyBA (ตัวอย่างกิจกรรม เช่น เดินรณรงค์ คลิปรณรงค์ หนังสั้น โปสเตอร์ นิทรรศการ

อ่านต่อ >

[เกษตรสำนึกดี] รับสมัครกลุ่มนิสิตจัดทำโครงการ “ ส่งเสริมวินัยนิสิต ”

  📢 เกษตรสำนึกดี EP.1 รับสมัคร ❗ กลุ่มนิสิตจัดทำโครงการ “ ส่งเสริมวินัยนิสิต ” ▶ จำนวนสมาชิกกลุ่มอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป ▶ นิสิตที่ร่วมโครงการจะได้รับ ” ชั่วโมงกิจกรม และ E-Certificate “ ▶ รูปแบบชั่วโมงกิจกรรมที่จะได้รับ ขึ้นอยู่กับรูปแบบโครงการที่นำเสนอมา ▶ จำนวนชั่วโมงกิจกรรม ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่นิสิตกำหนดมา ▶ งบประมาณจัดสรรให้ ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 กิจกรรม 🗓 กรอกแบบฟอร์มรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566 👈 สแกน QRcode หรือ Link : https://forms.gle/wgrXdE5hGPYDgWyBA (ตัวอย่างกิจกรรม เช่น เดินรณรงค์ คลิปรณรงค์ หนังสั้น โปสเตอร์ นิทรรศการ

อ่านต่อ >

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์