Tag: ธุรการ

KU กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าว 1 งานตรวจ ATK บัณฑิตย์

งานรับปริญญาปีนี้มีการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวดโดยบัณฑิตย์ทุกคนต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี ATK ก่อนเข้าหอประชุม การตรวจหาเชื้อให้กับคนหลักพันต่อวัน นับว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่ตลอด 8 วันที่ผ่านมาทั้งวันซ้อมใหญ่และวันรับจริงก็สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของทีมบุคคลากรทางการแพทย์และนิสิต ‘KU อาสา’ ซึ่งเป็นนิสิตปัจจุบันจากหลากหลายคณะและจากทุกชั้นปีที่มาช่วยงานกันด้วยใจ อย่างขะมักเขม้น ช่วยให้งานรับปริญญาของพี่ๆ บัณฑิตย์ในปีนี้สำเร็จลุล่วงอย่างสวยงาม วันที่ 21-25 มีนาคม 2565 ณ หน้าอาคาร รพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ >

ข่าว 1 งานตรวจ ATK บัณฑิตย์

งานรับปริญญาปีนี้มีการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวดโดยบัณฑิตย์ทุกคนต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี ATK ก่อนเข้าหอประชุม การตรวจหาเชื้อให้กับคนหลักพันต่อวัน นับว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่ตลอด 8 วันที่ผ่านมาทั้งวันซ้อมใหญ่และวันรับจริงก็สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของทีมบุคคลากรทางการแพทย์และนิสิต ‘KU อาสา’ ซึ่งเป็นนิสิตปัจจุบันจากหลากหลายคณะและจากทุกชั้นปีที่มาช่วยงานกันด้วยใจ อย่างขะมักเขม้น ช่วยให้งานรับปริญญาของพี่ๆ บัณฑิตย์ในปีนี้สำเร็จลุล่วงอย่างสวยงาม วันที่ 21-25 มีนาคม 2565 ณ หน้าอาคาร รพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ >

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์