;

Tag: งานกิจกรรมนิสิต

KU กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ku says

❗️การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง❗️
👫น้องๆ “KU79” เตรียมจับมือคนข้างๆให้แน่น วางคะแนนสอบลงไว้ก่อน แล้วมามันส์ไปด้วยกันในงาน

อ่านต่อ >

“Freshy Day & Freshy Night 2019”

❗️การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง❗️
👫น้องๆ “KU79” เตรียมจับมือคนข้างๆให้แน่น วางคะแนนสอบลงไว้ก่อน แล้วมามันส์ไปด้วยกันในงาน

อ่านต่อ >

KU says

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ นำโดย อธิการบดี (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม (ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก)

อ่านต่อ >

ผู้นำนิสิตพบผู้บริหาร

ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาก องค์การนิสิต ได้แก่ องค์การบริหาร องค์การนิสิต และ สภาผู้แทนนิสิต เข้าร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ >

รับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ

รับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ

อ่านต่อ >

ku says

❗️การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง❗️
👫น้องๆ “KU79” เตรียมจับมือคนข้างๆให้แน่น วางคะแนนสอบลงไว้ก่อน แล้วมามันส์ไปด้วยกันในงาน

อ่านต่อ >

“Freshy Day & Freshy Night 2019”

❗️การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง❗️
👫น้องๆ “KU79” เตรียมจับมือคนข้างๆให้แน่น วางคะแนนสอบลงไว้ก่อน แล้วมามันส์ไปด้วยกันในงาน

อ่านต่อ >

KU says

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ นำโดย อธิการบดี (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม (ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก)

อ่านต่อ >

ผู้นำนิสิตพบผู้บริหาร

ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาก องค์การนิสิต ได้แก่ องค์การบริหาร องค์การนิสิต และ สภาผู้แทนนิสิต เข้าร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ >

รับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ

รับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ

อ่านต่อ >

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์