;

ขยายเวลารับส่งผลงานจ้าาา !!!

เพื่อเปิดโอกาสให้ชาว KU ได้มาร่วมกันส่งผลงาน happy and low carbon มากขึ้น จึงขอขยายเวลาการส่งผลงานโครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน มก. ปี 2566

.

ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มก. สามารถส่งผลงานด้านความยั่งยืนเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้

.

จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

.

แล้วมาร่วมส่งความ happy and low carbon ด้วยกันเยอะๆ นะคะ