ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
51 สรุป ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเสวนาออนไลน์ "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 230
52 Creative KU 224
53 การดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ 200
54 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เปิดไฟให้บริการนิสิตทำกิจกรรม 545
55 สรุปภาพบรรยาการการจัดโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/64 309
56 สรุปภาพบรรยากาศงาน Revival Market 371
57 คลิปวิดีโอการจัดโครงการต่อยอดพลังความคิดก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน เสวนา เรื่อง "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 303
58 รายชื่อนิสิตที่หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับเอกสารกู้ยืมทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว 630
59 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 3524
60 มาตรการช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) 541
61 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมทักษะสร้างอาชีพ #2 "กลยุทธ์สุดปัง ขายให้ดังแบบโปร" 221
62 แบบฟอร์มกิจกรรมเสริมหลักสูตร online 308
63 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 818
64 รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งแรก ฟรี 1006
65 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่่วมมือการจัดงาน KU JOB FAIR & EDUCATION 2021 306
66 ชั่วโมงกิจกรรม งานวินัยฯ 412
67 ประกาศผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair & Education 2021 269
68 การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 275
69 ALWAYS KU จากนิสิตเก่าสู่บุคลากร มก. 320
70 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการ CARE & SHARE EP.2 ดูแลกันแบ่งปันกำลังใจในช่วงสอบ 346
71 ร่วมบริจาคอวัยวะออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเเคชัน "บริจาคอวัยวะ" 428
72 ช่วยเหลือนิสิตที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม 381
73 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารงานเป็นเลิศ 378
74 คลิปบันทึกการติว ก.พ. ออนไลน์ ปี 2563 455
75 คลิปบันทึกการสอนออนไลน์ “เตรียมความพร้อม พิชิต Toeic” 437
76 KU HAPPY PLACE CENTER 2104
77 โครงการ K&U Together 708
78 การขอรับสิทธิการรักษาพยาบาล 360
79 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 396
80 KUnity 731
81 แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 487
82 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 671
83 สรุปการดำเนินงานด้านกิจการนิสิตในสถานการณ์ COVID - 19 559
84 ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 4435
85 การขอรับเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต COVID-19 899
86 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อภายในสำนักงาน 498
87 แนวทางการช่วยเหลือนิสิต มก. ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 544
88 โครงการปลอดภัยใส่หมวก เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามวินัยจราจร 514
89 การแต่งกาย 572
90 บริการกองกิจการนิสิต 594
91 นิสิตที่ไม่ได้รับ SMS จากมหาวิทยาลัย 5024
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 2 จาก 2


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก