ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รับสมัครทุุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 217
2 ศูนย์ประสานงานกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มก. ประจำปีการศึกษา 2564 63
3 สรุปเนื้อหากิจกรรม "เพิ่มความมั่นใจ สัมภาษณ์งาน (ภาษาอังกฤษ) อย่างไร ให้ได้ Sure!" 135
4 ทุนทำงานนิสิต KU : พลิกวิกฤติเป็นโอกาสเรียนรู้สู้โควิด-19 218
5 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือนิสิตผู้ติดเชื้อ COVID-19 142
6 การดำเนินงานกองกิจการนิสิต วันที่-15 พฤษภาคม 2564 147
7 ประมวลความรู้ โครงการสัมมนาออนไลน์ผู้นำกิจกรรมนิสิต 114
8 เชิญชวนนิสิต มก. ร่วมโครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2564 187
9 ประกาศรายชื่อ นิสิต มก. ผ่านการพิจารณาให้ "ทุนทำงาน" 187
10 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 106
11 สิ่งที่ต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 342
12 อัปเดตค่าตรวจโควิด 19 แต่ละโรงพยาบาล ราคาเท่าไหร่มาดู! 3188
13 SAFE@KU DORM อยู่หอ (ต้อง) ปลอดภัย 103
14 กักตัวอย่างปลอดภัยไม่เพิ่มความเสี่ยง 98
15 ป้องกัน Covid-19 เมื่อต้องออกนอกบ้าน ฉบับนิสิตเกษตร 111
16 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหลังหายจากโรคโควิด สำหรับเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใกล้ชิด 109
17 แนวทางฟื้นฟูจิตใจหลังหายจากโรคโควิด สำหรับนิสิต 98
18 4 วิธี สร้างกำลังใจผ่านพ้นช่วง covid-19 101
19 Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 53
20 From KU Heart to Health 47
21 การช่วยเหลือนิสิตที่ติดเชื้อโควิดกรณีเร่งด่วน และมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 110
22 ม.เกษตรส่งมอบ นมเกษตร ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 67
23 นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 132
24 บันทึกจากอธิการบดี ฉบับที่ 2 70
25 บันทึกจากอธิการบดี 65
26 ติด COVID-19 ทำไงดี !? 1017
27 ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนอสอตหอพัก มก. บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 218
28 รู้หรือไม่ เมื่อไหร่ควรไปตรวจ Covid-19 214
29 การรับมือ COVID-19 และส่งกำลังใจให้กับนิสิตและบุคลากร 125
30 ม.เกษตรส่งมอบนมเกษตรให้กับโรงพยาบาลวิภาวดี 68
31 อยู่หอปลอดภัยห่างไกล "COVID-19" 141
32 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 49
33 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องจากการระบาด COVID-19 313
34 ชวนมาดูแลสุขภาพใจในช่วงที่ COVID-19 ระบาด 155
35 มก. ส่งมอบกำลังใจให้นิสิตพร้อมแจกนมเกษตร เพิ่มพลังกายและพลังใจในช่วงสอบ 105
36 care & share แบ่งปันสร้างกำลังใจในช่วงสอบ 141
37 เปิดรับสมัครนิสิตจิตอาสา โครงการนิสิตอาสาพาพี่ไป... 125
38 เพจ FB ของส่วนงานกองกิจการนิสิต 126
39 สรุป ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเสวนาออนไลน์ "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 116
40 Creative KU 116
41 การดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ 106
42 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เปิดไฟให้บริการนิสิตทำกิจกรรม 157
43 สรุปภาพบรรยาการการจัดโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/64 139
44 สรุปภาพบรรยากาศงาน Revival Market 132
45 คลิปวิดีโอการจัดโครงการต่อยอดพลังความคิดก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน เสวนา เรื่อง "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 158
46 รายชื่อนิสิตที่หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับเอกสารกู้ยืมทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว 187
47 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 529
48 มาตรการช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) 382
49 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมทักษะสร้างอาชีพ #2 "กลยุทธ์สุดปัง ขายให้ดังแบบโปร" 131
50 แบบฟอร์มกิจกรรมเสริมหลักสูตร online 213
51 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 636
52 รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งแรก ฟรี 408
53 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่่วมมือการจัดงาน KU JOB FAIR & EDUCATION 2021 175
54 ชั่วโมงกิจกรรม งานวินัยฯ 307
55 ประกาศผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair & Education 2021 170
56 การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 177
57 ALWAYS KU จากนิสิตเก่าสู่บุคลากร มก. 204
58 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการ CARE & SHARE EP.2 ดูแลกันแบ่งปันกำลังใจในช่วงสอบ 219
59 ร่วมบริจาคอวัยวะออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเเคชัน "บริจาคอวัยวะ" 263
60 ช่วยเหลือนิสิตที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม 242
61 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารงานเป็นเลิศ 245
62 คลิปบันทึกการติว ก.พ. ออนไลน์ ปี 2563 286
63 คลิปบันทึกการสอนออนไลน์ “เตรียมความพร้อม พิชิต Toeic” 293
64 KU HAPPY PLACE CENTER 921
65 โครงการ K&U Together 570
66 การขอรับสิทธิการรักษาพยาบาล 260
67 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 302
68 KUnity 558
69 แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 349
70 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 408
71 สรุปการดำเนินงานด้านกิจการนิสิตในสถานการณ์ COVID - 19 407
72 ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 1656
73 การขอรับเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต COVID-19 736
74 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อภายในสำนักงาน 368
75 แนวทางการช่วยเหลือนิสิต มก. ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 415
76 โครงการปลอดภัยใส่หมวก เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามวินัยจราจร 431
77 การแต่งกาย 487
78 บริการกองกิจการนิสิต 502
79 นิสิตที่ไม่ได้รับ SMS จากมหาวิทยาลัย 4907


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์