ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การเสริมทักษะผู้ประกอบการ 4
2 รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020) 42
3 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 220
4 ผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU JobFair & Education 2022 64
5 ประกาศมก. เรื่อง คัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair ฿ Education 2022 299
6 KU GREEN DORM 117
7 มาตรการในการเข้าหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 100
8 การสัมมนาวิชาการด้านกิจการนิสิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (SA-SDGs KU FORUM) 120
9 ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้า ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 143
10 มหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการช่วยเหลือนิสิต มก. กรณีประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 860
11 สิทธิพิเศษสำหรับนิสิต มก. ซื้อเครื่องพร้อมซิม 1219
12 ศูนย์ประสานงานกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มก. ประจำปีการศึกษา 2564 454
13 สรุปเนื้อหากิจกรรม "เพิ่มความมั่นใจ สัมภาษณ์งาน (ภาษาอังกฤษ) อย่างไร ให้ได้ Sure!" 475
14 ทุนทำงานนิสิต KU : พลิกวิกฤติเป็นโอกาสเรียนรู้สู้โควิด-19 999
15 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือนิสิตผู้ติดเชื้อ COVID-19 517
16 ประมวลความรู้ โครงการสัมมนาออนไลน์ผู้นำกิจกรรมนิสิต 418
17 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 390
18 สิ่งที่ต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 842
19 อัปเดตค่าตรวจโควิด 19 แต่ละโรงพยาบาล ราคาเท่าไหร่มาดู! 57611
20 SAFE@KU DORM อยู่หอ (ต้อง) ปลอดภัย 318
21 กักตัวอย่างปลอดภัยไม่เพิ่มความเสี่ยง 353
22 ป้องกัน Covid-19 เมื่อต้องออกนอกบ้าน ฉบับนิสิตเกษตร 358
23 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหลังหายจากโรคโควิด สำหรับเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใกล้ชิด 598
24 แนวทางฟื้นฟูจิตใจหลังหายจากโรคโควิด สำหรับนิสิต 313
25 4 วิธี สร้างกำลังใจผ่านพ้นช่วง covid-19 448
26 Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 367
27 From KU Heart to Health 98
28 การช่วยเหลือนิสิตที่ติดเชื้อโควิดกรณีเร่งด่วน และมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 471
29 ม.เกษตรส่งมอบ นมเกษตร ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 120
30 นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 523
31 บันทึกจากอธิการบดี ฉบับที่ 2 121
32 บันทึกจากอธิการบดี 120
33 ติด COVID-19 ทำไงดี !? 1748
34 ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนอสอตหอพัก มก. บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 602
35 รู้หรือไม่ เมื่อไหร่ควรไปตรวจ Covid-19 668
36 การรับมือ COVID-19 และส่งกำลังใจให้กับนิสิตและบุคลากร 505
37 ม.เกษตรส่งมอบนมเกษตรให้กับโรงพยาบาลวิภาวดี 148
38 อยู่หอปลอดภัยห่างไกล "COVID-19" 528
39 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 375
40 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องจากการระบาด COVID-19 943
41 ชวนมาดูแลสุขภาพใจในช่วงที่ COVID-19 ระบาด 627
42 มก. ส่งมอบกำลังใจให้นิสิตพร้อมแจกนมเกษตร เพิ่มพลังกายและพลังใจในช่วงสอบ 206
43 care & share แบ่งปันสร้างกำลังใจในช่วงสอบ 205
44 เปิดรับสมัครนิสิตจิตอาสา โครงการนิสิตอาสาพาพี่ไป... 224
45 เพจ FB ของส่วนงานกองกิจการนิสิต 229
46 สรุป ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเสวนาออนไลน์ "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 186
47 Creative KU 171
48 การดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ 165
49 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เปิดไฟให้บริการนิสิตทำกิจกรรม 388
50 สรุปภาพบรรยาการการจัดโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/64 251
51 สรุปภาพบรรยากาศงาน Revival Market 291
52 คลิปวิดีโอการจัดโครงการต่อยอดพลังความคิดก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน เสวนา เรื่อง "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 239
53 รายชื่อนิสิตที่หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับเอกสารกู้ยืมทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว 572
54 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 1707
55 มาตรการช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) 480
56 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมทักษะสร้างอาชีพ #2 "กลยุทธ์สุดปัง ขายให้ดังแบบโปร" 185
57 แบบฟอร์มกิจกรรมเสริมหลักสูตร online 272
58 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 753
59 รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งแรก ฟรี 854
60 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่่วมมือการจัดงาน KU JOB FAIR & EDUCATION 2021 262
61 ชั่วโมงกิจกรรม งานวินัยฯ 361
62 ประกาศผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair & Education 2021 225
63 การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 239
64 ALWAYS KU จากนิสิตเก่าสู่บุคลากร มก. 269
65 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการ CARE & SHARE EP.2 ดูแลกันแบ่งปันกำลังใจในช่วงสอบ 291
66 ร่วมบริจาคอวัยวะออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเเคชัน "บริจาคอวัยวะ" 361
67 ช่วยเหลือนิสิตที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม 326
68 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารงานเป็นเลิศ 324
69 คลิปบันทึกการติว ก.พ. ออนไลน์ ปี 2563 381
70 คลิปบันทึกการสอนออนไลน์ “เตรียมความพร้อม พิชิต Toeic” 367
71 KU HAPPY PLACE CENTER 1552
72 โครงการ K&U Together 664
73 การขอรับสิทธิการรักษาพยาบาล 322
74 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 364
75 KUnity 669
76 แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 428
77 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 572
78 สรุปการดำเนินงานด้านกิจการนิสิตในสถานการณ์ COVID - 19 485
79 ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 3584
80 การขอรับเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต COVID-19 837
81 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อภายในสำนักงาน 445
82 แนวทางการช่วยเหลือนิสิต มก. ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 507
83 โครงการปลอดภัยใส่หมวก เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามวินัยจราจร 475
84 การแต่งกาย 530
85 บริการกองกิจการนิสิต 551
86 นิสิตที่ไม่ได้รับ SMS จากมหาวิทยาลัย 4979


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์