ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ปฏิทินโครงการบริจาคโลหิต 2565 53
2 รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตพิเศษ 147
3 สถิติจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ม.ค. - มี.ค. 65 203
4 นโยบายรับเด็กพิเศษเข้าศึกษาต่อ มก. 283
5 ขอเชิญ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองกิจการนิสิต เพื่อพัฒนาการให้บริการ 395
6 รับสมัครนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2565 387
7 12 กิจกรรม..ทำจากใจเพื่อนิสิต KU ปี 2564 258
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการขอเข่าพื้นที่ ประกอบการร้านค้าเครื่องซักผ้า ภายใต้การดูแลของกองกิจการนิสิต 278
9 รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020) 280
10 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 914
11 ผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU JobFair & Education 2022 348
12 ประกาศมก. เรื่อง คัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair ฿ Education 2022 1060
13 KU GREEN DORM 365
14 มาตรการในการเข้าหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 347
15 การสัมมนาวิชาการด้านกิจการนิสิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (SA-SDGs KU FORUM) 396
16 ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้า ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 484
17 มหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการช่วยเหลือนิสิต มก. กรณีประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 2476
18 สิทธิพิเศษสำหรับนิสิต มก. ซื้อเครื่องพร้อมซิม 1842
19 ศูนย์ประสานงานกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มก. ประจำปีการศึกษา 2564 661
20 สรุปเนื้อหากิจกรรม "เพิ่มความมั่นใจ สัมภาษณ์งาน (ภาษาอังกฤษ) อย่างไร ให้ได้ Sure!" 711
21 ทุนทำงานนิสิต KU : พลิกวิกฤติเป็นโอกาสเรียนรู้สู้โควิด-19 1282
22 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือนิสิตผู้ติดเชื้อ COVID-19 617
23 ประมวลความรู้ โครงการสัมมนาออนไลน์ผู้นำกิจกรรมนิสิต 479
24 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 473
25 สิ่งที่ต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 925
26 อัปเดตค่าตรวจโควิด 19 แต่ละโรงพยาบาล ราคาเท่าไหร่มาดู! 97302
27 SAFE@KU DORM อยู่หอ (ต้อง) ปลอดภัย 382
28 กักตัวอย่างปลอดภัยไม่เพิ่มความเสี่ยง 399
29 ป้องกัน Covid-19 เมื่อต้องออกนอกบ้าน ฉบับนิสิตเกษตร 413
30 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหลังหายจากโรคโควิด สำหรับเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใกล้ชิด 794
31 แนวทางฟื้นฟูจิตใจหลังหายจากโรคโควิด สำหรับนิสิต 393
32 4 วิธี สร้างกำลังใจผ่านพ้นช่วง covid-19 533
33 Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 502
34 From KU Heart to Health 143
35 การช่วยเหลือนิสิตที่ติดเชื้อโควิดกรณีเร่งด่วน และมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 1170
36 ม.เกษตรส่งมอบ นมเกษตร ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 162
37 นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 1189
38 บันทึกจากอธิการบดี ฉบับที่ 2 166
39 บันทึกจากอธิการบดี 148
40 ติด COVID-19 ทำไงดี !? 2879
41 ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนอสอตหอพัก มก. บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 685
42 รู้หรือไม่ เมื่อไหร่ควรไปตรวจ Covid-19 1161
43 การรับมือ COVID-19 และส่งกำลังใจให้กับนิสิตและบุคลากร 1144
44 ม.เกษตรส่งมอบนมเกษตรให้กับโรงพยาบาลวิภาวดี 205
45 อยู่หอปลอดภัยห่างไกล "COVID-19" 981
46 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 411
47 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องจากการระบาด COVID-19 1535
48 ชวนมาดูแลสุขภาพใจในช่วงที่ COVID-19 ระบาด 1107
49 มก. ส่งมอบกำลังใจให้นิสิตพร้อมแจกนมเกษตร เพิ่มพลังกายและพลังใจในช่วงสอบ 299
50 care & share แบ่งปันสร้างกำลังใจในช่วงสอบ 259
51 เปิดรับสมัครนิสิตจิตอาสา โครงการนิสิตอาสาพาพี่ไป... 341
52 เพจ FB ของส่วนงานกองกิจการนิสิต 302
53 สรุป ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเสวนาออนไลน์ "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 239
54 Creative KU 237
55 การดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ 216
56 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เปิดไฟให้บริการนิสิตทำกิจกรรม 585
57 สรุปภาพบรรยาการการจัดโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/64 328
58 สรุปภาพบรรยากาศงาน Revival Market 382
59 คลิปวิดีโอการจัดโครงการต่อยอดพลังความคิดก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน เสวนา เรื่อง "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 321
60 รายชื่อนิสิตที่หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับเอกสารกู้ยืมทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว 640
61 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 3760
62 มาตรการช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) 558
63 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมทักษะสร้างอาชีพ #2 "กลยุทธ์สุดปัง ขายให้ดังแบบโปร" 227
64 แบบฟอร์มกิจกรรมเสริมหลักสูตร online 322
65 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 841
66 รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งแรก ฟรี 1058
67 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่่วมมือการจัดงาน KU JOB FAIR & EDUCATION 2021 314
68 ชั่วโมงกิจกรรม งานวินัยฯ 425
69 ประกาศผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair & Education 2021 277
70 การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 283
71 ALWAYS KU จากนิสิตเก่าสู่บุคลากร มก. 331
72 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการ CARE & SHARE EP.2 ดูแลกันแบ่งปันกำลังใจในช่วงสอบ 353
73 ร่วมบริจาคอวัยวะออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเเคชัน "บริจาคอวัยวะ" 447
74 ช่วยเหลือนิสิตที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม 401
75 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารงานเป็นเลิศ 391
76 คลิปบันทึกการติว ก.พ. ออนไลน์ ปี 2563 476
77 คลิปบันทึกการสอนออนไลน์ “เตรียมความพร้อม พิชิต Toeic” 455
78 KU HAPPY PLACE CENTER 2189
79 โครงการ K&U Together 719
80 การขอรับสิทธิการรักษาพยาบาล 376
81 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 406
82 KUnity 759
83 แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 496
84 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 692
85 สรุปการดำเนินงานด้านกิจการนิสิตในสถานการณ์ COVID - 19 574
86 ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 5293
87 การขอรับเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต COVID-19 925
88 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อภายในสำนักงาน 506
89 แนวทางการช่วยเหลือนิสิต มก. ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 553
90 โครงการปลอดภัยใส่หมวก เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามวินัยจราจร 525
91 การแต่งกาย 574
92 บริการกองกิจการนิสิต 599
93 นิสิตที่ไม่ได้รับ SMS จากมหาวิทยาลัย 5034


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์