ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ถอดประสบการณ์จบใหม่ ได้งานไว ทักษะที่ใช่ โดนใจ HR 2
2 เตรียมพบกับงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “เรื่องเงิน(ไม่)ลับ ฉบับนัก(เริ่ม)ลงทุน 1
3 4 วิธี สร้างกำลังใจผ่านพ้นช่วง covid-19 2
4 เสริมสัมพันธ์ สร้างกำลังใจ 1
5 Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 1
6 Read to Learn อ่านเสริม เพิ่มความรู้ 1
7 Sharing season ฤดูแบ่งปัน ฤดูกาลที่ 2 1
8 From KU Heart to Health 2
9 กองกิจการนิสิตเปิดให้บริการ 22
10 การช่วยเหลือนิสิตที่ติดเชื้อโควิดกรณีเร่งด่วน และมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 27
11 ม.เกษตรส่งมอบ นมเกษตร ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 17
12 นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 31
13 นนทรีอาสา บริจาคโลหิต ฝ่าวิฤต Covid-19 18
14 บันทึกจากอธิการบดี ฉบับที่ 2 33
15 บันทึกจากอธิการบดี 26
16 ติด COVID-19 ทำไงดี !? 56
17 ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนอสอตหอพัก มก. บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 46
18 รู้หรือไม่ เมื่อไหร่ควรไปตรวจ Covid-19 38
19 การรับมือ COVID-19 และส่งกำลังใจให้กับนิสิตและบุคลากร 34
20 ติวสอบ ก.พ.(ภาค ก.) ออนไลน์ 32
21 ม.เกษตรส่งมอบนมเกษตรให้กับโรงพยาบาลวิภาวดี 27
22 อยู่หอปลอดภัยห่างไกล "COVID-19" 34
23 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 24
24 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องจากการระบาด COVID-19 87
25 ชวนมาดูแลสุขภาพใจในช่วงที่ COVID-19 ระบาด 38
26 มก. ส่งมอบกำลังใจให้นิสิตพร้อมแจกนมเกษตร เพิ่มพลังกายและพลังใจในช่วงสอบ 56
27 care & share แบ่งปันสร้างกำลังใจในช่วงสอบ 107
28 เปิดรับสมัครนิสิตจิตอาสา โครงการนิสิตอาสาพาพี่ไป... 62
29 เพจ FB ของส่วนงานกองกิจการนิสิต 79
30 โครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 80
31 สรุป ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเสวนาออนไลน์ "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 79
32 Creative KU 78
33 การดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ 75
34 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เปิดไฟให้บริการนิสิตทำกิจกรรม 59
35 สรุปภาพบรรยาการการจัดโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/64 82
36 สรุปภาพบรรยากาศงาน Revival Market 80
37 คลิปวิดีโอการจัดโครงการต่อยอดพลังความคิดก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน เสวนา เรื่อง "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 100
38 รายชื่อนิสิตที่หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับเอกสารกู้ยืมทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว 119
39 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 296
40 มาตรการช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) 309
41 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมทักษะสร้างอาชีพ #2 "กลยุทธ์สุดปัง ขายให้ดังแบบโปร" 95
42 แบบฟอร์มกิจกรรมเสริมหลักสูตร online 177
43 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 557
44 รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งแรก ฟรี 259
45 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่่วมมือการจัดงาน KU JOB FAIR & EDUCATION 2021 149
46 ชั่วโมงกิจกรรม งานวินัยฯ 280
47 ประกาศผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair & Education 2021 143
48 การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 136
49 ALWAYS KU จากนิสิตเก่าสู่บุคลากร มก. 164
50 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการ CARE & SHARE EP.2 ดูแลกันแบ่งปันกำลังใจในช่วงสอบ 169
51 ร่วมบริจาคอวัยวะออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเเคชัน "บริจาคอวัยวะ" 202
52 ช่วยเหลือนิสิตที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม 187
53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารงานเป็นเลิศ 189
54 คลิปบันทึกการติว ก.พ. ออนไลน์ ปี 2563 229
55 คลิปบันทึกการสอนออนไลน์ “เตรียมความพร้อม พิชิต Toeic” 228
56 KU HAPPY PLACE CENTER 506
57 โครงการ K&U Together 403
58 การขอรับสิทธิการรักษาพยาบาล 222
59 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 253
60 KUnity 436
61 แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 315
62 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 354
63 สรุปการดำเนินงานด้านกิจการนิสิตในสถานการณ์ COVID - 19 350
64 ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 682
65 การขอรับเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต COVID-19 682
66 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อภายในสำนักงาน 327
67 แนวทางการช่วยเหลือนิสิต มก. ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 353
68 โครงการปลอดภัยใส่หมวก เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามวินัยจราจร 376
69 การแต่งกาย 443
70 บริการกองกิจการนิสิต 467
71 นิสิตที่ไม่ได้รับ SMS จากมหาวิทยาลัย 4843


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์