ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทักษะเสริมเพิ่มโอกาสได้งาน 59
2 มหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการช่วยเหลือนิสิต มก. กรณีประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 282
3 สิทธิพิเศษสำหรับนิสิต มก. ซื้อเครื่องพร้อมซิม 563
4 ศูนย์ประสานงานกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มก. ประจำปีการศึกษา 2564 296
5 สรุปเนื้อหากิจกรรม "เพิ่มความมั่นใจ สัมภาษณ์งาน (ภาษาอังกฤษ) อย่างไร ให้ได้ Sure!" 315
6 ทุนทำงานนิสิต KU : พลิกวิกฤติเป็นโอกาสเรียนรู้สู้โควิด-19 758
7 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือนิสิตผู้ติดเชื้อ COVID-19 370
8 ประมวลความรู้ โครงการสัมมนาออนไลน์ผู้นำกิจกรรมนิสิต 300
9 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 283
10 สิ่งที่ต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 709
11 อัปเดตค่าตรวจโควิด 19 แต่ละโรงพยาบาล ราคาเท่าไหร่มาดู! 27802
12 SAFE@KU DORM อยู่หอ (ต้อง) ปลอดภัย 242
13 กักตัวอย่างปลอดภัยไม่เพิ่มความเสี่ยง 290
14 ป้องกัน Covid-19 เมื่อต้องออกนอกบ้าน ฉบับนิสิตเกษตร 287
15 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหลังหายจากโรคโควิด สำหรับเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใกล้ชิด 411
16 แนวทางฟื้นฟูจิตใจหลังหายจากโรคโควิด สำหรับนิสิต 233
17 4 วิธี สร้างกำลังใจผ่านพ้นช่วง covid-19 341
18 Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 268
19 From KU Heart to Health 76
20 การช่วยเหลือนิสิตที่ติดเชื้อโควิดกรณีเร่งด่วน และมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 287
21 ม.เกษตรส่งมอบ นมเกษตร ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 97
22 นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 359
23 บันทึกจากอธิการบดี ฉบับที่ 2 99
24 บันทึกจากอธิการบดี 98
25 ติด COVID-19 ทำไงดี !? 1636
26 ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนอสอตหอพัก มก. บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 559
27 รู้หรือไม่ เมื่อไหร่ควรไปตรวจ Covid-19 467
28 การรับมือ COVID-19 และส่งกำลังใจให้กับนิสิตและบุคลากร 362
29 ม.เกษตรส่งมอบนมเกษตรให้กับโรงพยาบาลวิภาวดี 100
30 อยู่หอปลอดภัยห่างไกล "COVID-19" 380
31 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 80
32 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องจากการระบาด COVID-19 791
33 ชวนมาดูแลสุขภาพใจในช่วงที่ COVID-19 ระบาด 421
34 มก. ส่งมอบกำลังใจให้นิสิตพร้อมแจกนมเกษตร เพิ่มพลังกายและพลังใจในช่วงสอบ 152
35 care & share แบ่งปันสร้างกำลังใจในช่วงสอบ 173
36 เปิดรับสมัครนิสิตจิตอาสา โครงการนิสิตอาสาพาพี่ไป... 182
37 เพจ FB ของส่วนงานกองกิจการนิสิต 175
38 สรุป ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเสวนาออนไลน์ "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 150
39 Creative KU 148
40 การดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ 138
41 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เปิดไฟให้บริการนิสิตทำกิจกรรม 247
42 สรุปภาพบรรยาการการจัดโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/64 190
43 สรุปภาพบรรยากาศงาน Revival Market 226
44 คลิปวิดีโอการจัดโครงการต่อยอดพลังความคิดก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน เสวนา เรื่อง "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 201
45 รายชื่อนิสิตที่หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับเอกสารกู้ยืมทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว 525
46 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 1129
47 มาตรการช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) 443
48 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมทักษะสร้างอาชีพ #2 "กลยุทธ์สุดปัง ขายให้ดังแบบโปร" 164
49 แบบฟอร์มกิจกรรมเสริมหลักสูตร online 245
50 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 693
51 รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งแรก ฟรี 635
52 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่่วมมือการจัดงาน KU JOB FAIR & EDUCATION 2021 212
53 ชั่วโมงกิจกรรม งานวินัยฯ 339
54 ประกาศผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair & Education 2021 203
55 การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 209
56 ALWAYS KU จากนิสิตเก่าสู่บุคลากร มก. 240
57 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการ CARE & SHARE EP.2 ดูแลกันแบ่งปันกำลังใจในช่วงสอบ 263
58 ร่วมบริจาคอวัยวะออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเเคชัน "บริจาคอวัยวะ" 315
59 ช่วยเหลือนิสิตที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม 286
60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารงานเป็นเลิศ 286
61 คลิปบันทึกการติว ก.พ. ออนไลน์ ปี 2563 337
62 คลิปบันทึกการสอนออนไลน์ “เตรียมความพร้อม พิชิต Toeic” 334
63 KU HAPPY PLACE CENTER 1252
64 โครงการ K&U Together 634
65 การขอรับสิทธิการรักษาพยาบาล 293
66 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 334
67 KUnity 615
68 แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 391
69 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 467
70 สรุปการดำเนินงานด้านกิจการนิสิตในสถานการณ์ COVID - 19 452
71 ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 2602
72 การขอรับเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต COVID-19 797
73 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อภายในสำนักงาน 407
74 แนวทางการช่วยเหลือนิสิต มก. ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 472
75 โครงการปลอดภัยใส่หมวก เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามวินัยจราจร 457
76 การแต่งกาย 512
77 บริการกองกิจการนิสิต 530
78 นิสิตที่ไม่ได้รับ SMS จากมหาวิทยาลัย 4942


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์