กองกิจการนิสิตเปิดให้บริการ
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2021 เวลา 14:44 น.

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> กองกิจการนิสิตเปิดให้บริการ