โครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2021 เวลา 17:12 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 พฤษภาคม 2021 เวลา 15:47 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> โครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร