;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการการประกวดแข่งขันร้องเพลง ประจำปีการศึกษา 2565

ชมรมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Band) จัดโครงการการประกวดแข่งขันร้องเพลง ประจำปีการศึกษา 2565
(KU Band Singing Contest & Musician Contest 2022) เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นิสิตภายในชมรมรวมถึงนิสิตทั่วไป
ได้แสดงความสามารถพิเศษทางด้านการขับร้องและแสดงดนตรี

 

วันที่

16 ธ.ค. 2022
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์