;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการเทศกาลฤดูหนาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (In The Moon of Winter)

🎉โครงการเทศกาลฤดูหนาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (In The Moon of Winter)
🫱🏽‍🫲🏻
📍

🗓
📌นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมรับชั่วโมงกิจกรรมด้าน : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 8ชั่วโมง

🎯ติดตามกิจกรรม In The Moon of Winter และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/kusab.bk

วันที่

21 ธ.ค. 2022
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์