;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

นนทรีอาสาบริจาคโลหิต สิงหาคม 2566

นนทรีอาสาบริจาคโลหิต ประจำเดือนสิงหาคม 2566
———————————–
วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566
เวลา 09:00 – 15:00 น.
ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองพัฒนานิสิต
อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
———————————–
((ติดต่อลงทะเบียนและบริจาคโลหิตหน้างานได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า))
————————————
รับชั่วโมงกิจกรรมเพื่อสังคม 1 กิจกรรม
รับรองกิจกรรมกยศ./กรอ.

วันที่

17 ส.ค. 2023

เวลา

9:00 น. - 15:00 น.

สถานที่

ห้องประชุมชั้น 1 อาคารระพีสาคริก
KU

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์