;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 (ชมรมดนตรีไทย)

ชมรมดนตรีไทย จะจัดงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันที่ 7 มีนาคม 2567
ณ ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
กิจกรรมประกอบด้วย
1.พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
2.บรรเลงถวายมือต่อครูบาอาจารย์เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ศิษย์
รหัสกิจกรรม : 166042010003
ประเภทกิจกรรม : คุณธรรมจริยธรรม
ช่องทางติดต่อชมรมดนตรีไทย : https://www.facebook.com/profile.php?id=100052802502952

วันที่

07 มี.ค. 2024
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์