;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการ วีดีโอ 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ (ชมรมดนตรีไทย)

ชมรมดนตรีไทย จะจัดโครงการ วีดีโอ 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2566
ณ ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
รหัสกิจกรรม : 166042010008
ประเภทกิจกรรม : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร
ช่องทางติดต่อชมรมดนตรีไทย : https://www.facebook.com/profile.php?id=100052802502952

วันที่

19 ส.ค. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์