;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการเลือกตั้งองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2567 (อบ.ก)

โครงการเลือกตั้งองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2567
จัดโดย องค์การบริหาร องค์การนิสิต
🎯

🎯กิจกรรมด้าน : กิจกรรมมหาวิทยาลัย

ติดตามกิจกรรมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/kusab.bk

วันที่

01 - 28 ก.พ. 2024
กิจกรรมที่ยังจัดอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์