;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการเรียนรู้การทำอาหารภาคเหนือเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม (ชมรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ)

โครงการเรียนรู้การทำอาหารภาคเหนือเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม
จัดโดย ชมรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ

🎯

🎯

กิจกรรมด้าน : การคิดและการเรียนรู้

ติดตามกิจกรรม ชมรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/KUNorthClub/?locale=th_TH

วันที่

27 ม.ค. 2024
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์