;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการเมื่อความงามไม่มีมาตรฐานอีกต่อไป(No More Standard) (ชมรมเกษตรสาน)

ชมรมเกษตรสาน จะจัดโครงการเมื่อความงามไม่มีมาตรฐานอีกต่อไป(No More Standard)
ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ลานหน้า True Lab 

🎯

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างมุมมองและทัศนคติที่เกี่ยวกับแนวคิดมาตรฐานความงาม (Beauty Standard)

กิจกรรมประกอบด้วย

1.รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็น Beauty Standard

2.จัดนิทรรศการ “No More Standard”

🎯

ติดตามกิจกรรม โครงการเมื่อความงามไม่มีมาตรฐานอีกต่อไป(No More Standard) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/KuCatholicClub/

วันที่

15 - 17 ก.พ. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์