;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการเพื่อเพื่อนกุหลาบเหลือง (ชมรมสาธารณสุข)

ชมรมสาธารณสุข จะจัดโครงการเพื่อเพื่อนกุหลาบเหลือง
กิจกรรมจัดบูธสำหรับให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🎯

🎯

กิจกรรมด้าน สุขภาพ 2 ชั่วโมง

#SDKU#กองพัฒนานิสิต#นิสิตเกษตร 

วันที่

14 ก.พ. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์