;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการเคยู คอรัส มินิคอนเสิร์ต (ชมรมเคยู คอรัส)

ชมรมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการเคยู คอรัส มินิคอนเสิร์ต

🎯

🎯

กิจกรรมด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 1 ชั่วโมง

ติดตามกิจกรรมของ ชมรมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ที่ https://www.facebook.com/KuChorus/

#SDKU#กองพัฒนานิสิต#นิสิตเกษตร 

วันที่

03 มี.ค. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์