;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการอาสาลอง(ทำ)ดี (ชมรมผู้นำเยาวชนต้นแบบ)

โครงการอาสาลอง(ทำ)ดี
จัดโดย ชมรมผู้นำเยาวชนต้นแบบ
ระหว่างในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 – 28 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โรงเรียนขาดแคลนในปริมณฑล, มูลนิธิต่าง ๆ ในกรุงเทพและปริมณฑล

🎯

🎯

กิจกรรมด้าน: เพื่อสังคม

ติดตามกิจกรรมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/KUYouth/

#SDKU#กองพัฒนานิสิต#นิสิตเกษตร

วันที่

03 ส.ค. 2023 - 28 ม.ค. 2024
กิจกรรมที่ยังจัดอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์