;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องนนทรี (ชมรมค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ)

ชมรมค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ จะจัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องนนทรี
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 – 23.10 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าชมรมค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ)

🎯

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และแนะนำข้อดีข้อเสียจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

🎯

กิจกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ติดตามกิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องนนทรี และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/KuCatholicClub/

วันที่

11 ก.พ. 2023
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์