;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการสัมมนาวิชาการชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ)

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ จะจัดโครงการสัมมนาวิชาการชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
🎯
🎯

กิจกรรมด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 24 ชั่วโมง

ติดตามกิจกรรมของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ได้ที่ https://www.facebook.com/BaanAnurak.KU/?locale=th_TH

#SDKU#กองพัฒนานิสิต#นิสิตเกษตร 

วันที่

11 - 12 มี.ค. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์