;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการสัมมนาชมรมผู้นำเยาวชนต้นแบบ (ชมรมผู้นำเยาวชนต้นแบบ)

ชมรมผู้นำเยาวชนต้นแบบ จะจัดโครงการสัมมนาชมรมผู้นำเยาวชนต้นแบบ
ในวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

🎯

 

🎯

กิจกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 8 ชั่วโมง

ติดตามโครงการสัมมนาชมรมผู้นำเยาวชนต้นแบบ ได้ที่ https://www.facebook.com/KUYouth/

#SDKU#กองพัฒนานิสิต#นิสิตเกษตร

วันที่

28 - 29 ม.ค. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์