;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการสัมมนาชมรมผู้นำเยาวชนต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2566 (ชมรมผู้นำเยาวชนต้นแบบ)

โครงการสัมมนาชมรมผู้นำเยาวชนต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย ชมรมผู้นำเยาวชนต้นแบบ
ระหว่างในวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566 ณ ห้องชมรมผู้นำเยาวชนต้นแบบ ชั้น 5 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์

🎯

🎯

กิจกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 8 ชั่วโมง

ติดตามโครงการสัมมนาชมรมผู้นำเยาวชนต้นแบบ ได้ที่ https://www.facebook.com/KUYouth/

#SDKU#กองพัฒนานิสิต#นิสิตเกษตร

วันที่

05 - 06 ส.ค. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์