;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการวันทาขวัญข้าว เข้าฮ่วมฮ้อมใจ(ชมรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ)

โครงการวันทาขวัญข้าว เข้าฮ่วมฮ้อมใจ
จัดโดย ชมรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ

🎯

🎯กิจกรรมด้าน : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร

ติดตามกิจกรรม ชมรมโขนละคอน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/KUNorthClub/?locale=th_TH

วันที่

22 ก.ย. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์