;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการเทศกาลแห่งความรัก(ษ์) (องค์การบริหาร องค์การนิสิต)

องค์การบริหาร องค์การนิสิต จะจัดโครงการเทศกาลแห่งความรัก(ษ์)

🎯

🎯

กิจกรรมด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 8 ชั่วโมง

ติดตามกิจกรรมของ องค์การบริหาร องค์การนิสิตได้ที่ https://www.facebook.com/kusab.bk

#SDKU#กองพัฒนานิสิต#นิสิตเกษตร 

วันที่

13 - 17 ก.พ. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์