;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการฟังธรรมเทศนา ครั้งที่ 4 (ช.พุทธธรรมกรรมฐาน)

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน จะจัดโครงการฟังธรรมเทศนา ครั้งที่ 4
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  ณ อาคารพุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🎯

เวลา 17.00 น. พระสงฆ์เดินทางมาถึงพุทธเกษตร

เวลา 17.15 น. นิสิตและพุทธศาสนิกชน ร่วมกัน สวดมนต์ ทำวัตรเย็น

เวลา 18.00 น.แสดงธรรมเทศนา โดย พระมหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล วัดเทพลีลา

เวลา 19.00 น. เสร็จพิธี

🎯

กิจกรรมด้าน : คุณธรรมจริยธรรม 2 ชม.

ติดตามกิจกรรม โครงการฟังธรรมเทศนา ครั้งที่ 4 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/KuCatholicClub/

วันที่

23 ก.พ. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์