;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการฟังธรรมะฉบับวัยรุ่น (ชมรมพุทธศาสน์)

ชมรมพุทธศาสน์ จะจัดโครงการฟังธรรมะฉบับวัยรุ่น
🎯

🎯

กิจกรรมด้าน คุณธรรมจริยธรรม 2 ชั่วโมง

ติดตามกิจกรรมของชมรมพุทธศาสน์ได้ที่ https://www.facebook.com/BUDKU/?locale=th_TH

#SDKU#กองพัฒนานิสิต#นิสิตเกษตร 

วันที่

13 มี.ค. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์