;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการพิธีมิสซา

ชมรมคาทอลิก มก. จัดกิจกรรม “พิธีมิสซา” ณ ห้อง 208 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันที่ 20 ธันวาคม 2565
วันที่ 10 มกราคม 2566
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 14 มีนาคม 2566
  

🎯รหัสกิจกรรม 165042050010 เสริมสร้างสมรรถนะด้าน คุณธรรมจริยธรรม 8 ชั่วโมง

ติดตามกิจกรรม โครงการพิธีมิสซา และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/KuCatholicClub/

วันที่

10 ม.ค. 2023
กิจกรรมจบลงเรียบร้อยเเล้ว
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์