;

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการพิธีมิสซา (ช.คาทอลิก)

โครงการพิธีมิสซา
จัดโดย ชมรมคาทอลิก

🎯

🎯

กิจกรรมด้าน : คุณธรรมจริยธรรม

ติดตามกิจกรรม ชมรมคาทอลิก และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/KuCatholicClub/?locale=th_TH

วันที่

18 ม.ค. 2024
หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์